Način održavanja linija u dane praznika

Obavještavamo putnike da sljedeće linije NE SAOBRAĆAJU u dane praznika kako sljedi:

Na dane 09.07.2022 i 10.07.2022 godine NE SAOBRAĆA

Mostar – Sarajevo 06:00

Sarajevo – Mostar 06:00

Mostar – Bugojno – Mostar

Mostar – Zenica – Mostar

Autobuske linije za Stolac saobraćaju kao nedjeljom.

Za više informacija molimo da pozovete šalter autobusne stanice na broj telefona 036/ 552 – 025