Početak rada međugradskih linija u BiH

Dana 18.05.2020. godine TRANSTURIST sa kooperantom Centrotrans d.d. Sarajevo započinje sa vršenjem prijevoza na međugradskim linijama.
Tuzla – Sarajevo,
Gradačaac – Tuzla – Sarajevo
Brčko – Tuzla – Sarajevo
Tuzla – Zenica – Travnik – S.Most – V. Kladuša