Način održavanja linija u dane praznika

Obavještavamo putnike da sljedeće linije NE SAOBRAĆAJU u dane praznika kako sljedi:

01.01.2024 – NE SAOBRAĆA SLJEDEĆE

Mostar  – Sarajevo  sa polaskom u 06:00

Sarajevo – Mostar sa polaskom u 06:00

Mostar – Sarajevo sa polaskom u 07:00

Sarajevo – Mostar sa polaskom u 11:30

Mostar – Sarajevo sa polaskom u 09:00

Sarajevo – Mostar sa polaskom u 19:55

Mostar – Sarajevo sa polaskom u 11:00

Sarajevo – Mostar sa polaskom u 16:45

Mostar – Bugojno – Mostar                    

Mostar – Zenica – Mostar

02.01.2024 – NE SAOBRAĆA SLJEDEĆE

Mostar  – Sarajevo  sa polaskom u 06:00

Sarajevo – Mostar sa polaskom u 06:00

Mostar – Sarajevo sa polaskom u 07:00

Sarajevo – Mostar sa polaskom u 11:30

Mostar – Sarajevo sa polaskom u 09:00

Sarajevo – Mostar sa polaskom u 19:55

Mostar – Sarajevo sa polaskom u 11:00

Sarajevo – Mostar sa polaskom u 16:45

Mostar – Bugojno – Mostar

Linije za Stolac saobraćaju kao nedjeljom 01 i 02.01.2024.

Za više informacija molimo da pozovete šalter autobusne stanice na broj telefona 036/ 552 – 025